Berna Wisman

Mr B.W.M. (Berna) Wisman

  • Berna Wisman
  • counsel@bernawisman.nl
  • + 31 (0) 6 23 4908 65
  • Kantoor: Rosanderwaard 4 2904 SM Capelle aan den IJssel

BEDRIJFSJURIST

Als zelfstandig bedrijfsjurist sta ik ondernemers, bedrijven en organisaties bij in juridische kwesties. Met praktische inslag en een hands- on- mentaliteit help ik met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en andere juridische documenten, het voeren van onderhandelingen, het oplossen van juridische problemen, de (re)organisatie van juridische zaken. Mediatorsvaardigheden. Specialiteiten: contractenrecht, vastgoed- en huurrecht, privaat en publiek bouwrecht, ondernemingsrecht.

VERTROUWENSPERSOON

Als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit help ik organisaties en hun medewerkers een veilig werkklimaat te scheppen. Door aan medewerkers een luisterend oor te bieden bij klachten over onder meer pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie en vervolgens samen eventuele verdere stappen te onderzoeken. En door met de organisatie en leidinggevenden te sparren over het beleid op dit gebied en te helpen dit verder vorm te geven.

Voor vragen, informatie, een eerste kosteloos advies en opdrachten ben ik bereikbaar op:
+31 (0) 6 23 49 08 65 of counsel@bernawisman.nl